Igrači

R/BR PREZIME I IME LICENCA DATUM ROĐENJA
1 NARIĆ SAŠA 20-01/16 1999
2 ČAUŠEVIĆ SINAN 20-02/16 1977
3 PEJAKOVIĆ VANJA 20-03/16 1999
4 KORIĆANAC NIKOLA 20-04/16 1999
5 ĐEKANOVIĆ NEMANJA 20-05/16 1993
6 TEPIĆ RADIŠA 20-06/16 1994
7 ĐURIĆ MILOŠ 20-07/16 1996
8 STANKOVIĆ STEFAN 20-08/16 1995
9 NOVIĆ ĐORĐE 20-09/16 2001
10 IBRIČIĆ ALMIN 20-10/16 1984
11 FILIPOVIĆ VEDRAN 20-11/16 1997
12 ĐURIĆ DALIBOR 20-12/16 1998
13 VAROŠIĆ DENI 20-13/16 1998
14 MARIO BUBIĆ 20-14/16 1981
15 JOTANOVIĆ DARKO 20-15/16 1997

Stručni štab

R/BR PREZIME I IME FUNKCIJA LICENCA
1 IBRIČIĆ ALMIN Trener 20-50/16
2 ĐURIĆ SLOBODAN Službeni predstavnik 20-51/16
3 POPOVIĆ MIĆAN Pomoćni trener 20-52/16